Hvis du ikke registrerer dig, kan vi ikke udbetale penge til dig for din produktion.

Det tager under 2 minutter at registrere dig.


Du kan ikke risikere at skulle betale penge til Vindstød fordi du registrerer dig. Du kan kun modtage penge.

Så du køber altså ikke noget, men registrerer dig blot til at modtage din afregning, som du altså ikke længere modtager fra Energinet.


Du skal indtaste dit anlægsnummer nedenfor. Hvis du har modtaget brev om at dit anlæg er konverteret til flexafregning, vil du blive stillet videre til NemID login, og dernæst videre til en side, hvor du kan indtaste dine kontaktoplysninger og kontooplysninger.

Hvis dit anlæg ikke er konverteret, vil du blive stillet videre til en side hvor du kan indtaste dine kontaktoplysninger.