Vælg tilskudsordning

Hvis dit VE-anlæg er timeafregnet

Hvis dit VE-anlæg (solcelle, vindmølle eller andet) er timeafregnet, så er det nedenfor, du skal trykke på "Gå videre".

Timeafregning er kendetegnet ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en time. Inden for denne time kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet - og du får altså udbetalt betaling fra Vindstød for dette.

Hvis du ikke ved, om du er timeafregnet, så vil du kunne se dette i din godkendelse fra Energistyrelsen.

Gå videre til Min Side for time-afregnede

Hvis dit VE-anlæg er årsafregnet (nettoafregningsgruppe 6, "den gamle ordning")

Hvis dit anlæg hidtil har været årsafregnet og du for nyligt har modtaget en varsling fra Energinet eller dit netselskab omkring ”Flexafregning” eller ”Afregning time for time”, så befinder du dig i Nettoafregningsgruppe 6. Denne kendes også som ”den gamle ordning".

Nettoafregningsgruppe 6 kendetegnes ved, at forbrug og produktion er blevet opgjort én gang årligt, hvorfor du én gang årligt har modtaget en opgørelse fra din el-leverandør på dit årlige nettoforbrug (altså forbrug fratrukket produktion). Hvis du har haft overskudsproduktion, har du modtaget én årlig afregning fra Energistyrelsen. Du kan finde flere information omkring nettoafregningsgruppe 6 her.

Hvis du ovenstående passer på dit anlæg, så tryk "Gå videre" nedenfor.

Er du i tvivl om du befinder dig i denne gruppe, vil du kunne se dette i din godkendelse fra Energistyrelsen.

Du kan også læse om de forskellige grupper her.

Gå videre til Min Side for års-afregnede